***TIADA KATA PALING INDAH SELAIN DO'A, TIADA HARAPAN PALING MULIA SELAIN CINTA*** BAGI ANDA YANG SUKA OTAK-ATIK PLAY STATION KUNJUNGI KAMI DI http://rrcentralgames.blogspot.com***

Friday, 22 February 2013

Bilangan pecahanKali ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan, perhatikan dibawah ini..
BILANGAN PECAHAN

Pengertian
 • Bilangan pecahan merupakan bilangan yang mempunyai jumlah kurang atau lebih dari utuh.
 • Terdiri dari pembilang dan penyebut.
 • Pembilangan merupakan bilangan terbagi.
 • Penyebut merupakan bilangan pembagi

Rumus Pecahan
Pecahan       =  Pembilang
                           Penyebut
 
Contoh :
4 =  pembilang
5 =  penyebut

2 =  pembilang
3 =  penyebut

Jenis-Jenis Pecahan
1.  Pecahan biasa
 • Bilangan pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut.
 • Contoh :
1  ;  17  ;  29  ;  143  ;  1517
7     23     50     147     2012

2.    Pecahan Campuran
 • Bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan utuh, pembilang dan penyebut.
 • Contoh
  6 2       6    :  bilangan utuh
       3        2    :  pembilang
                3    :  penyebut
12 7       12  :  bilangan utuh 
       8        7    :  pembilang
                8    :  penyebut
27 1       27  :  bilangan utuh
       5       1    :  pembilang
                5    :  penyebut 

 3.    Pecahan Desimal
 • Merupakan bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1.000, 10.000 dst.
 • Ditulis dengan menggunakan koma (,)
 • Contoh :
0,3       =  didapat dari 3 dibagi 10
0,65     =  didapat dari 65 dibagi 100
0.009   =  didapat dari 9 dibagi 1.000
1,45     =  didapat dari 145 dibagi 100
2,017   =  didapat dari 2.017 dibagi 1.000

4.    Pecahan Persen
 • Persen artinya perseratus.
 • Merupakan suatu bilangan dibagi dengan seratus.
 • Contoh :
2 % artinya         2    =  0,02
                         100
                      15 % artinya       15    =  0,15
                                                100
                    125 % artinya      125   =  1,25
                                                100

5.    Pecahan Permil
 • Permil artinya perseribu.
 • Merupakan suatu bilangan dibagi seribu
 • Ditulis dengan tanda ‰
 • Contoh :
15‰           Dibaca 15 permil
                   Artinya 15 per 1.000 (0,015)
115‰         Dibaca 115 permil
                  Artinya 115 per 1.000 (0,115) 
245‰        Dibaca 245 permil
                  Artinya 245 per 1.000 (0,245) 


MENENTUKAN PECAHAN SENILAI

·         Pecahan senilai merupakan pecahan yang mempunyai nilai sama
·         Rumus  :
a   =  a  x  n 
b       b  x  n
a  =  pembilang
b  =  penyebut
n  =  bilangan yang sama misalnya (1, 2, 3, 4, 5,…)

 · Contoh :
4   =   4 X 2  =    8
5        5 X 2      10

­1  =   1 X 3   =   3
3       3 X 3        9


MENGUBAH PECAHAN BIASA MENJADI PERSEN

·  Rumus  :
a   X 100 %
b
       
 ·         Contoh :
3    =  3  X 100 %  =  60 %
5        5

1    =  1  X  100 %  =  12,5 %
8        8

MENGUBAH PECAHAN BIASA MENJADI PECAHAN CAMPURAN

· Rumus  :
a    =  a : b menjadi bilangan utuh
b        sisanya menjadi pembilang
          b menjadi penyebut

  ·         Contoh :
9   =   1  2
7            7

15   =   3  3
 4             4

MENGUBAH BILANGAN PECAHAN CAMPURAN MENJADI PECAHAN BIASA

· Rumus
N a  =  (N x b) + a
    b              b

N  :  bilangan utuh
a  :   pembilang
b  :   penyebut

Contoh  :

1         =   (2 X 3) + 2   =  7
    3                      3               3

12  7        =  (12 X 8) + 7  =  103
      8                    8                  8


Semoga Bermanfaat.....